Privacy Policy

 • Polityka Prywatności opisuje zasady przetwarzania danych osobowych, gromadzenia, przechowywania oraz wykorzystywania danych osobowych użytkowników serwisu BIDUSA. Polityka Prywatności obejmuje dane przekazywane bezpośrednio przez Użytkownika. Wszelkie wyrażenia użyte w Polityce Prywatności mają znaczenie tożsame do ustalonego w treści Regulaminu Bidusa.pl o ile nie określono ich innego znaczenia w niniejszym dokumencie.
 • Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Dremex Sp. z o.o. z siedzibą w Gręzowie, przy ul. Warszawskiej 53, 08-130 Kotuń, spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – ul. Czerniakowska 100A w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000220732, posiadająca NIP: 5242128226, REGON: 012903739 o kapitale zakładowym w wysokości 210.000,00 zł.
 • Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących w tym zakresie praw możesz się kontaktować się z nami drogą mailową na adres: [email protected].
 • Jako Administrator przestrzegamy zasad określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”, odpowiednio zabezpieczając dane osobowe Użytkowników przed niezgodnym z prawem dostępem do tych danych przez osoby trzecie.

Uprawnienia użytkowników

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:

 • Prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO).
 • Prawo do sprostowania/poprawienia Twoich danych (art. 16 RODO).
 • Prawo usunięcia danych (art. 17 RODO).
 • Pomimo zgłoszonego przez Ciebie żądania usunięcia Twoich danych osobowych, możemy przechowywać niektóre dane osobowe niezbędne do ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, jak również w zakresie przewidzianym przez stosowne przepisy prawa krajowego i prawa Unii Europejskiej.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 • Prawo do przenoszenia danych.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Użytkownik udostępnia wszelkie dane świadomie i dobrowolnie. Brak przekazania danych niezbędnych do identyfikacji użytkownika uniemożliwia świadczenie usług w postaci kojarzenia stron transakcji sprzedaży pojazdów, sporządzanie wycen pojazdów i organizowanie aukcji ich dotyczących i wszelkich innych czynności będących podstawą funkcjonowania serwisu BIDUSA.

Dostęp do danych osobowych Użytkownika mogą mieć następujące kategorie podmiotów:

 • upoważnieni pracownicy i współpracownicy administratora;
 • dostawcy usług zaopatrujących administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizację umowy świadczenia usług funkcji Portalu oraz zarządzanie organizacją administratora.

Administrator korzysta również z usług podmiotów, dzięki którym weryfikuje między innymi jak Użytkownicy korzystają z serwisu oraz bada sposób, w jaki użytkownicy trafili na serwis BIDUSA. Analiza jest podejmowana w sposób zautomatyzowany na zasadach oferowanych przez dostawców danych usług. Celem przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany jest poznanie przez administratora preferencji użytkowników w celu dostosowania tworzonych przez administratora treści, ofert lub komunikatów do tych preferencji. Administrator może kierować do użytkowników dedykowane i spersonalizowane materiały reklamowe.

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres posiadania konta w serwisu bądź kierowania do Ciebie informacji i treści handlowych, a po cofnięciu zgody do otrzymywania takich informacji do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jakie mogą zostać skierowane wobec administratora lub jakie może podnosić administrator.

Wiadomości

Serwis BIDUSA ma prawo do wysyłania informacji handlowych osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się na ich otrzymywanie. Pod pojęciem informacji handlowych rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu BIDUSA, mające charakter niekomercyjny lub komercyjny, a które dotyczą naszych produktów i usług.

Cookies

Serwis BIDUS wykorzystuje technologię cookie, czyli niewielkie pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika w chwili, gdy ten je przegląda. Wykorzystywane przez nas pliki cookie służą do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu, a także umożliwiają analizowanie sposobu korzystania z serwisu. Dzięki plikom cookie możemy zapewnić Użytkownikom łatwiejsze poruszanie się po serwisu, a także prowadzić spersonalizowane kampanie reklamowe. Więcej informacji o tym jak używamy plików cookie znajdziesz w Polityce Cookie.